Hírek

Brácsa szólamvezetői próbajátékot hirdet a zenekar2015.10.20

Brácsa szólamvezetői próbajátékot hirdet a MÁV Szimfonikus Zenekar.
Időpontja: 2015. december 1. (kedd), 10.00
Helye: a zenekar próbaterme (1088 Budapest, Múzeum u. 11).

A próbajáték anyaga:
I. forduló:
Két szabadon választott tétel (gyors és lassú) J.S. Bach hegedűre írott Szólószonátáiból és Partitáiból,
vagy a Csellószvitekből
Az alábbi versenyművek valamelyikének 1. tétele kadenciával:
K. Stamitz: D-dúr brácsaverseny op. 1., F.A. Hoffmeister: D–dúr brácsaverseny
Egy zenekari szemelvény a megadott zenekari anyagból, a zsűri választása alapján
II. forduló:
Az alábbi versenyművek valamelyikének 1. tétele kadenciával:
Bartók B.: Brácsaverseny op.post., P. Hindemith: Der Schwanendreher, W.T. Walton: Brácsaverseny
Egy zenekari szemelvény a megadott zenekari anyagból, a zsűri választása alapján
III. forduló:
Zenekari anyag

A jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önéletrajzával és elérhetőségével együtt a zenekar titkárságára (1088 Budapest, Múzeum u. 11.) vagy e-mailben (office@mavzenekar.hu) kérjük eljuttatni, 2015. november 26-ig.

A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga előzetes egyeztetés után a zenekar székházában átvehető 2015. október 26-tól, vagy igény szerint elektronikus úton küldjük. Zongorakísérőt a zenekar nem biztosít. További információ a zenekari titkártól kérhető a csgyurkovics@mavzenekar.hu e-mail címen.