Sajtómegjelenések

MÁV Szimfonikus Zenekar – 2016. május 22.2016.06.01

Négy alkalommal lépett pódiumra ugyanazzal a műsorral egy héten belül a MÁV Szimfonikus Zenekar: a zeneakadémiai bérleti hangversenyt pécsi fellépés követte, majd harmadszor a – főváros „komolyzenei” hangversenyéletében igencsak háttérbe szorult – Budapest Kongresszusi Központban játszottak tiszteletbeli vendégkarmesterük, Kobayashi Ken-Ichiro vezényletével, végül a sikersorozat záróakkordjára Székesfehérvárott került sor. Ezúttal a BKK-beli koncertélményről számolok be.

Akik Beethoven Esz-dúr zongoraversenyére voltak kíváncsiak Fejérvári Zoltánnal, s nem maradtak a műsor végéig, sohasem tudják meg, miről maradtak le: a második rész alapján a „vastaps Kodálynak” szalagcímmel lehetne megörökíteni az emlékezetes programot.

Utólag olvastam - visszás érzésekkel - a műsorismertetőben, hogy a Galántai táncokat „minden valamirevaló zenekar és karmester, a legnagyobbak is, állandóan műsorukon tartják”. Lehet, hogy „tartják”, de hogy élménytadóan ritkán csendül fel a budapesti hangversenytermekben, az kétségtelen. Még mindig őrzöm annak a megrendítő előadásnak az emlékét, amelyet 2007 márciusában a Tavaszi Fesztivál keretében a Gulbekian Zenekarnak köszönhettem. Nagyon szeretjük ezt a művet, mondta utána a dirigens Lawrence Foster, s kétségtelen: a személyesség erejét valamennyi muzsikustól megköveteli egy-egy meggyőző interpretáció. A magyar művek „magyarsága” mindig fokozottan előtérbe kerül, ha külföldi közreműködő(k) révén érvényesül. Kobayashi a tőle megszokott alapos műismeret birtokában remek érzékkel talált rá a helyes arányra, hogy mikor kell irányítania az együttest (illetve annak kisebb-nagyobb csoportját), s mikor kell arról gondoskodnia, hogy a szabadon megformált szólóállások megfelelő kíséretet kapjanak. Tehát, nem csupán „hagyta” a szólistákat, hanem épp témaformálásuk ismeretében rendre „megszervezte”, hogy biztonságban érezzük magukat az ideiglenes szabadságban. Ily módon viszont sajátos aktivitást hívott elő mindazokból, akik a kíséretről gondoskodtak; mint a dirigens figyelmének központjai, felelősségteljesen játszották szólamukat, élvezve a speciális feladatot. „Éltek” a máskor ritkán hallható középszólamok is, és a folyamatos figyelem következtében plasztikus nagyforma alakult. Történt mindez úgy, hogy a figyelem csendje hatotta át a termet – amit a kirobbanó taps bizonyított.

Tehát, nem csupán arról volt szó, hogy újrahallgattuk volna (a zenekar által újrajátszott) darabot, hanem a mű és az interpretáció kettős élményével gazdagodtunk. Az ilyen spontán-őszinte tetszésnyilvánítás örömteli visszajelzés lehet a zenekarnak is, annak bizonyítéka, hogy amit ők játszottak, érdemben eljutott a közönséghez.

Az inspirációnak ez az örömteli, személyiséget gazdagító légköre folytatódott a Háry-szvitben is. És ezúttal aligha lehet megróni a publikumot, amiért a hatásos Intermezzóra spontán tapsviharban tört ki – le kellett vezetni a feltörő érzéseket.

Szinte jogos lenne a „névsorolvasás”, ki mindenkinek köszönhetünk emlékezetes pillanatokat hosszabb-rövidebb szólókkal, hangulat-fokozóan karikírozott motívumokkal, a hatásról gondoskodó effektusokkal. És az elismerés kiterjed a mindenkori kísérőszólamokra is, amelyek mindig megfelelő dinamikával, színnel jelentek meg. Zenei társasjáték tanúi lehettünk, csapatjátéké, a szó legnemesebb értelmében.

Beethoven zongoraversenyéről is szép emlékeket őrzünk; Fejérvári Zoltán tudatosan nem az Esz-dúr hangnemszimbolikájának jellegzetes tónusát hangsúlyozta, hanem azoknak a felbukkanó intonációknak szentelt figyelmet, amelyek gyakran kerülnek háttérbe a harsány-hősies gesztusdallamok társaságában. Technikai perfekció, a rögtönzés-jellegű szakaszokban is inkább a születés-mozzanatok hangsúlyozásával, és minden alkalom megragadásával a bensőségesség kifejezésére – ezek voltak Fejérvári Beethoven-játékának jellegzetességei ezen az estén. S ezt az atmoszférát éltette tovább a ráadásszámként játszott Schumann-tétellel is.