Lukács Miklós-, Lukács Plusz bérlet 1

 LISZT ACADEMY 
 NAGYTEREM 

 2018. OKTÓBER 12. 
 PÉNTEK 19:00 

PROGRAM
MAHLER-EST

Rückert dalok

Symphony No. 5

FEATURING
Andrea Meláth
(mezzoszoprán)

CONDUCTOR
Péter Csaba

Csaba Péter folytatja azt a többéves sorozatot, amelynek keretében előadja Gustav Mahler több szimfóniáját. Ezen a hangversenyen az egyik legnagyobb szabású, időtartamban és a zenei mondanivaló súlyában is hatalmas mű, az V. szimfónia hangzik el. A mű öt tételes, de vannak egymással összefüggő tételek, és így a szerző három nagy részre tagolja a művet. Gyász-zenével kezdődik, a végén ünnepélyes himnusz, majd fékevesztett örömujjongás zárja be a művet, közben felhangzik egy valósággal pokoli hangulatú scherzo és Mahler legszebb, a szimfóniából kiemelve is gyakran előadott lassú tétele, az Adagietto. Ő maga így írt a szimfóniáról:

„A közönség, te jó ég, mit kezd majd ezzel a ká osszal,
amelyből ú j meg ú j világok jönnek létre, hogy aztá n rögtön
darabokra hulljanak? Mit fog szó lni ehhez az őszenéhez,
a hangoknak ehhez az örvénylő, üvöltő, tomboló tengeréhez!…
Ó, bá rcsak ötven évvel halá lom utá n mutathatná m be
szimfó niá mat!”

A hatalmas szimfónia előtt egy csendesebb Mahler mű csendül fel, amelyet Friedrich Rückert (1788–1966) verseire írt, eredetileg zongorakísérettel. 1901–1902, a dalok komponálásának ideje Mahler életének legboldogabb időszaka volt. Rückert költészete erősen hatott rá, az ő verseire komponálta híres „Gyermekgyászdalok” című dalciklusát is.