Meseíró pályázat – Lejárt!

Általános iskolai diákok számára

A MÁV Szimfonikus Zenekar zenei témájú mese- és novellaíró pályázata általános iskolás diákok és osztályok számára.

Mi a pályázat célja?

A pályázat célja, hogy a résztvevők saját valós, vagy elképzelt történetekkel mutassák be, milyen élményt nyújthat a zene felfedezése, megismerése és szeretete.

A pályázók legjobb írásai alapján a MÁV Szimfonikus Zenekar művészei az eredményhirdetéssel egybekötött hangversenyen olyan zeneműveket adnak elő, amelyek a diákok történeteire reflektálnak.

Fentieken túlmenően a pályázat célja a diákok szemléletformálása a zenéhez kapcsolódó irodalmi alkotások – mese, novella – készítésével, valamint a gyerekek íráskészségének, fantáziájának erősítése.

Ki pályázhat?

Általános iskolás diákok nevezhetnek az alábbi korcsoportokban:

  1. korcsoport: alsó tagozatos diákok (1-4. osztályos tanulók)
  2. korcsoport: felső tagozatos diákok (5-8. osztályos tanulók)

A pályázaton egyénileg vagy osztályként (a csapattagoknak ugyanabba a korcsoportba kell tartozniuk) a budapesti és Pest megyei általános iskolák tanulói vehetnek részt.

A pályaművek elkészítésében a diákok kaphatnak pedagógustól vagy nagykorú személytől segítséget.

Milyen műveket várunk?

Pályázni olyan, a pályázó önálló alkotásának tekinthető magyar nyelvű mese vagy novella megírásával lehet, amelynek zenei vonatkozása van.

A mese címe: A HARSONA

A meséből a következő lényeges információknak kell kiderülniük:

  • Ki a főhős? Legyen kapcsolata a harsonával.
  • Ki, vagy mi indítja el az útján? Mi a vágya, célja, küldetése?
  • Milyen akadályokkal kell megküzdenie az útja során?
  • Ki vagy mi segíti őt?
  • Hogyan éri el végül a célját?
  • Mi lesz végül a jutalma?

Minden pályázó csak egy művel indulhat, amely más pályázaton nem vett részt, illetve publikálásra nem került.

A művek minimális terjedelme szóközökkel együtt:

  1. korcsoportban: 2.000 karakter
  2. korcsoportban: 3.000 karakter

A pályaművekhez külön dokumentumban mellékletként csatolhatók illusztrációk, rajzok, egyéb vizuális elemek, a zsűri azonban kizárólag az írott anyag minőségét veszi figyelembe a döntésnél.

Mit értékel a zsűri?

Zsűrink a következő szempontok alapján értékeli az írásokat:

ALAPÖTLET

mi az alapötlet, az hogyan kap zenei tartalmat, illetve hogyan kapcsolódik össze a meseszerűséggel vagy a novellai megvalósítással

KREATIVITÁS

eredetiség; képzeletgazdagság

ÍRÓI KÉSZSÉG

nyelvi kifejezőkészség; szókincs; érthetőség; humor

Megjegyzés: a helyesírási hibák nincsenek jó hatással a zsűrire!

TÖRTÉNETFEJLŐDÉS

fordulatosság; izgalom; csattanó

A zsűri tagjai: Fenyő Gábor, az Unokák és nagyszülők c. hangversenysorozat szerkesztője, Seidl Dénes trombitaművész és műsorvezető, Dénes-Worowski Marcell karmester és nagybőgőművész, Gyivicsán György harsonaművész és pedagógus.

Mit lehet nyerni?

Korcsoportonként a három legjobbnak ítélt pályaművet díjazzuk.

I. helyezett: 60.000 (hatvanezer) Ft összegű díj
II. helyezett: 40.000 (negyvenezer) Ft összegű díj
III. helyezett: 20.000 (húszezer) Ft összegű díj

A díj elsősorban tárgyjutalom, de a szervező döntése szerint a díj értékének összeghatáráig kiegészíthető vagy helyettesíthető vásárlási- vagy ajándékutalvánnyal is.

Minden pályamű, amelyet a szakmai zsűri közlésre alkalmas színvonalúnak talál, megjelenési lehetőséget kap a Zenekar 2021. december 11-i ifjúsági hangversenyének műsorfüzetében. Az 1. korcsoportban indulók garantált nyereménye a Zenekar Zene-Tér-Kép Játszókönyve, ezen felül minden pályázó meghívást kap a 2022. március 19-i ifjúsági hangversenyre, ezen felül elismerésben, valamint apró meglepetésben részesül, amely a 2021. december 11-i hangversenyen kerül átadásra.

A szervező fenntartja a jogot megosztott díjak odaítélésére, továbbá arra, hogy indokolt esetben ne osszon ki minden díjat.

A díjazottakat e-mailben értesítjük, illetve nevüket a Zenekar honlapján közzétesszük.

Fontos dátumok

Mese beérkezésének határideje: 2021. október 22. (péntek) 24:00 óra

A nyertes mesék, illetve azok alapján inspirált koncert időpontja, helyszíne: 2021. december 11. 10:00, Magyar Nemzeti Múzeum Díszterme

További információk

Nevezési díj nincs.

A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy ha elismerésben részesül a pályaműve, akkor lemond a jogdíj követeléséről és a díjazott mesét vagy annak részletét a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány szabadon publikálhatja – nyomtatott vagy elektronikus formában, valamint felolvasással -, illetve felhasználhatja zenei edukációs tevékenységéhez.

Sok sikert és jó munkát kívánunk a pályázóknak!