Próbajáték

A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR – vezető karmester és művészeti vezető: Daniel Boico –  brácsa szólamvezető-helyettesi próbajátékot hirdet!

Időpont: 2021. május 7. (péntek), 10.00 óra

Helyszín: a zenekar próbaterme (1143 Budapest, Stefánia út 61).

A próbajáték anyaga:

  1. forduló:

– Az alábbi versenyművek valamelyikének I. tétele kadenciával:

  1. Stamitz: D-dúr brácsaverseny op. 1.

F.A. Hoffmeister: D–dúr brácsaverseny

– egy zenekari szemelvény a megadott zenekari anyagból (Brahms: IV. szimfónia)

  1. forduló:

– két szabadon választott, eltérő karakterű tánctétel J. S. Bach hegedűre írott Szólószonátáiból és Partitáiból vagy a Csellószvitekből

– megadott zenekari részletek

Jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önéletrajzával és elérhetőségével együtt a zenekar titkárságára (1143 Budapest, Stefánia út 61.), vagy e-mailben (aharangozo@mavzenekar.hu) kérjük eljuttatni 2021. május 4-ig.

A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga előzetes egyeztetés után a zenekar székházában átvehető 2021. március 29-től, vagy igény szerint elektronikus úton küldjük.

Zongorakísérőt a zenekar nem biztosít.

További információ Gyurkovics Csaba zenekari titkártól kérhető a csgyurkovics@mavzenekar.hu e-mail címen.